پس زمینه معمار
 بهاره بهزادی

بهاره بهزادی

 كرمان - كرمان


دانش اموخته ی رشته معماری دانشگاه علم و صنعت ایران هستم.معتقدم علاقه به طراحی عنصر مهمی در نتیجه ای قابل توجه است. {برای طراحی پروژه های خود به من اعتماد کنید.}