سعید سعید خلقی
 سعید سعید خلقی

سعید سعید خلقی

 فارس - شيراز


سلام، من سعید خلقی در زمینه شبیه سازی سه بعدی و طراحی و پرزانته گرافیکی معماری و ساخت لوگو و کاتالوگ فعالیت دارم